Indeklima & miljø

Alle ingredienser i vort grundrensemiddel findes på den amerikanske G.R.A.S.-liste (Generally Recognized as Safe), som udelukkende omfatter produkter, der er godkendt til fødevareindustrien. Vort grundrensemiddel er desuden fuldstændigt lugtfrit og fuldstændig fri for sæber og andre fedtede eller snavstiltrækkende kemikalier.  Vore tæpper holder sig derfor ikke blot renere længere, men uden brugen af sæber, overfladeaktive stoffer, fosfater, enzymer mv.  forbedres indeklimaet også væsentligt.

Vore rensemidler er pH-neutrale (7) og affedter derfor ikke uldfibre for deres naturlige fedtstoffer (lanolin), ej heller ødelægges de behandlinger, som de syntetiske tæpper er født med fra fabrikken.

For produktet Natural III A & B, som bruges til vores tæppe- og møbelrens:

1. Produktet indeholder ingen stoffer på arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer
2. Produktet indeholder ingen stoffer på arbejdsmiljøinstituttes liste over mistænkte reproduktionsskadende stoffer.
3. Produktet indeholder ingen stoffer på arbejdstilsynets liste over anerkendte allergener.
4. Produktet indeholder ingen stoffer på arbejdstilsynets liste over stoffer med nerveskadende effekter.
5. Produktet indeholder ingen hudoptagelige stoffer
6. Produktet indeholder ingen organiske opløsningsmidler
7. Produktet indeholder ingen konserveringsmidler over 1%
8. Produktet indeholder ingen farvestoffer
9. Produktet indeholder ingen parfume
10. Produktet indeholder ingen desinfektionsmidler

Undersøgelse foretaget af Chemtox-Trotters A/S – Miljørådgivning.


Indeklima

Ifølge Dansk teknologisk Institut er der en direkte forbindelse mellem indeklimaets kvalitet og medarbejdernes ydeevne.

Vi har mange eksempler på, at vores nyrensede og vedligeholdte tæpper og kontorstole både har mindsket
eller helt elimineret hovedpine og røde øjne, statisk elektricitet, træthed, allergiske eller astmatiske reaktioner, lugt mv.  Alt sammen ting, der nedsætter ydeevnen hos virksomhedens medarbejdere.

En tysk undersøgelse viser, at fordi tæpper holder på støvet og binder det til sig, så er mængden af svævestøv (allergener, pollen, alm. støv mv.) i luften, som vi indånder, næsten halveret i rum med tæpper i sammenligning med rum med hårde gulve. 

Tæpperne har altså en meget positiv effekt, på den luft vi indånder, og er med til at forbedre indeklimaet. Det forudsætter imidlertid, at tæpperne vedligeholdes jævnligt (se vedlagte vedligeholdelsesanbefalinger fra tæppe-fabrikkerne). Renses tæpperne ikke med jævne mellemrum, ophobes der efterhånden – på trods af grundig støvsugning – så meget snavs i tæpperne, at det i stedet påvirker indeklimaet negativt.

Ud fra et indeklimamæssigt synspunkt får medarbejderne (og deres ydeevne) derfor stor gavn af rensning af tæpper og møbler samtidig med, at medarbejderne opfatter det som, at deres arbejdsgiver investerer i deres velvære på arbejdspladsen. Rensning af tæpper og møbler kan nemlig både ses og mærkes.


Politik og bæredygtighed

Bæredygtighed.

I mange miljøbevidste virksomheder spiller principper som produkttransparens, vugge-til-grav- eller vugge-til-vugge certificering, CO2-livscyklusanalyser mv. en stor rolle. Her vælger man f.eks. indretningsmaterialer, der beviseligt har eller opnår længere levetid gennem vedligeholdelse, i stedet for at belaste miljøet ved at skulle producere nyt.

APV mm.

Ligeledes er der i mange større virksomheder i dag fuld konsensus mellem ledelse, sikkerhedsudvalg, medarbejder- organisationer, bedriftssundhedstjeneste, mv. om at en høj standard af rengøring, vedligeholdelse og rens/vask af tæpper, møbler, gardiner og anden tekstil indretning indgår som en vigtig parameter i indeklimaet og dermed i arbejdsplads-vurderingerne (APV). Her arbejder man typisk ud fra tæppefabrikkernes anbefalinger for vedligeholdelse (se vedlagte).